คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติของกำลังพลสำรองเมื่อเข้ารับการเรียกพล

-----------------------------------------------------------------

1. นำเอกสารที่ได้รับจากทางราชการติดตัวมาทุกครั้ง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเรียกพล เช่น คำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพล,

     สมุดประจำตัวทหารกองหนุน

2. มารายงานตัวให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุในคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล

3.นำเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมติดตัวมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่

4. การแต่งกายให้ใส่ชุดสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

5. ควรตัดผมให้เหมาะสมกับการเข้ารับการเรียกพล

6. หากติดธุระจำเป็นเร่งด่วน ต้องติดต่อกับหน่วยทหารที่กำลังสำรองจะต้องมารายงานตัว หรือฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13

7. กำลังพลสำรองต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง

8. ผู้ที่ขัดขืนหลีกเลี่ยงละเลยมิกระทำตามข้อบังคับ ต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร

9. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่

 

เรียกพลเพื่อฝึก เตรียมสู้ศึก ยามสงคราม