ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 คณะสัสดีจังหวัดและสัสดีอำเภอ เข้ารับนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี 2555 จากท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ ซึ่งท่านมอบแนวทางในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส สะดวกรวดเร็วในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเข้ารับการคัดเลือก รวมไปถึงผู้ปกครองของทหารกองเกินด้วย

 

ภาพบรรยากาศในวันรับมอบนโยบาย