ตอนที่ 1 การสอบสมรรถภาพร่างกาย

 


ตอนที่ 2 การสอบภาควิชาการ

 

 

ตอนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์