21 ก.ค. 2555 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. 13 ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ตามบัญชี 1/2555 กำหนด 1 วัน หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกคือ บก. และ ร้อย.บก.พล.รพศ.1 เป็นนายทหารสัญญาบัตรสำรอง 7 นาย และ นายทหารประทวนสำรอง 68 นาย โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวเพื่อตรวจสอบและร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน