7 ก.ค. 2555 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้ทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำหนด 1 วัน บัญชี 1/2555 ณ พัน.ปฐบ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรสำรอง 9 นาย นายทหารประทวนสำรอง 80 นาย รวม 89 นาย และ ร้อย.ปตอ.พัน.ปฐบ. เป็นนายทหารประทวนสำรอง 16 นาย รวมทั้งสิ้น 105 นาย โดยกำลังพลสำรอง มารายงานตัวเพื่อรับการตรวจสอบครบตามจำนวน