เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 1000 พล.ต.ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13 ตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง จ.ว.ส.ห.  ได้มีการเน้นย้ำในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

3 – 7 ก.พ.63