เมื่อ 1 เม.ย.64 เวลา 1000 พล.ต.ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13 มอบหมายให้ พ.อ.ณรงค์ จันทร์สืบสาย นปก.มทบ.13 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอหนองม่วง และหอประชุมอำเภอโคกเจริญ จว.ล.บ. 

  

 

 

3 – 7 ก.พ.63