เมื่อ 20 มิ.ย.63  เวลา 0800 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13   ดำเนินการ รับ - ส่ง กำลังพลสำรอง ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้วกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/63 กำหนด 1 วัน ณ ป.72 พัน.722 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  

  

  

  

 

 

3 – 7 ก.พ.63