เมื่อ 29 ก.พ.63  เวลา 0800 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13   ดำเนินการ รับ - ส่ง กำลังพลสำรอง ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้วกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 3/61 กำหนด 1 วัน ณ ป.71 พัน.711 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

3 – 7 ก.พ.63