วันที่ 17 – 20 ก.พ.63 เวลา 0900 - 1500 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทหารกองเกินฯ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43) ก่อนการตรวจเลือกปี 2563 พร้อมทั้งชี้แจงการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบช.ณ สง.สด.จว.ช.น.

 

 

 

 

3 – 7 ก.พ.63