เมื่อ 3 พ.ย.62 เวลา 0100 ฝ.สรรพกำลังฯ แบ่งทหาร ผลัด 2/62 จาก ทภ.2, ทภ.3 ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ มทบ.13 ดังนี้

1. จว.อุทัยฯ 28 นาย

2. จว.นครสวรรค์ 80 นาย ขาด นาย

3. จว.พิจิตร 62 นาย

4. จว.พิษณุโลก 72 นาย

5. จว.สุโขทัย 57 นาย ขาด นาย

6. จว.กำแพงเพชร 64 นาย ขาด นาย

7. จว.อุตรดิตถ์ 62 นาย ขาด นาย

8. จว.เพชรบูรณ์ 110 นาย ขาด นาย

9. จว.ตาก 83 นาย ขาด นาย

10. จว.แพร่ 46 นาย

11. จว.บุรีรัมย์  995 นาย ขาด นาย

12. จว.ลำปาง 79 นาย

13. จว.ลำพูน 34 นาย ขาด นาย

14. จว.น่าน 47 นาย

15. จว.พะเยา 49 นาย

16. จว.กาฬสินธุ์ 15 นาย

17. จว.ขอนแก่น 28 นาย ขาด นาย

18. จว.มหาสารคาม 455 นาย ขาด นาย

19. จว.เชียงใหม่ 193 นาย ขาด นาย

20. จว.เชียงราย 123 นาย ขาด นาย

สรุปรวม 2,683 นาย ขาด 38 นาย  คิดเป็น 95%