เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท. ณ รร.พัฒนานิคม จว.ล.บ. จำนวน 71 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย