เมื่อ 22 มิ.ย. 62 เวลา 0700   ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13   ดำเนินการ รับ-ส่ง กำลังพลสำรอง ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 กำหนด 1 วัน ณ ส.พัน.35 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย