เมื่อวันที่ 27ก.พ.62 เวลา 1000 ผบ.มทบ.13 มอบหมายให้ พ.อ.ณรงค์ จันทร์สืบสายรอง เสธ.มทบ.13 (1) และคณะฯ ทำการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจ บัญชีเรียกฯ (แบบสด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบสด.43) สายงานสัสดี โดยมี สด.จว.ล.บ.และ สด.อ.ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการ อ.พัฒนานิคม และศาลากลางจังหวัดลพบุรี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย