เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 0700 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13  ได้ดำเนินกรรมวิธีรับ-ส่ง กำลังพลสำรอง จำนวน 110 นายเพื่อฝึกวิชาทหาร (เบื้องสูง) บัญชี 2/61  ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 6 มี.ค.62 ณ  ป.71 พัน.711  การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ