เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 เวลา 0830  ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ทำการตรวจบัญชีเรียกฯ(แบบ สด16)และใบรับรองผลการตรวจเลือก(แบบ สด43) สายงานสัสดี  ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย