เมื่อ 13 ก.พ.62 เวลา10.30 ผบ.มทบ.13 มอบหมายให้  พ.อ.ณรงค์ จันทร์สืบสาย รอง เสธ.มทบ.13(1) และคณะฯ ทำการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) สายงานสัสดี โดยมี สด.จว.ส.ห.และ สด.อ.ในพื้นที่ จว.ส.ห.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย