6 ธ.ค. 61 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นนส.เหล่า พ. จำนวน 18 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย