3 พ.ย. 61 มทบ.13 รับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ที่ได้รับการส่งช่วยจากพื้นที่ ทภ.2 จำนวน 3,044 นาย และส่งเข้าประจำการในหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ล.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย