1 พ.ย. 61 มทบ.13 รับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 พื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จ.ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท จำนวน 714 นาย และส่งเข้าประจำการในหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ล.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย