เมื่อ 13 ก.ค. 2555 เวลา 0900   พล.ท.ชนิต กาญจนเดชะ ประธานชมรมทหารกองหนุนจังหวัดลพบุรี และ สมาชิกชมรมฯ  ได้ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เพื่อระลึกถึง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 115 ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ศูนย์ประสานงานชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 ให้การต้อนรับ