เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 0800 เจ้าหน้าที่ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท. ณ รร.ชัยนาทพิทยาคม จว.ช.น. (ศูนย์ฝึก จว.ช.น.) จำนวน 171 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย