เมื่อ 21 มิ.ย.61 0930 จนท.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการ นนส.ทบ. 1 ปี เหล่า ป. รุ่นที่ 21 (2/60) จำนวน 23 นาย ณ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย