5 มิ.ย.61เวลา 0900 นรด.จัดคณะชุดตรวจการบรรจุและการใช้ กำลังพลสำรอง ประจำปี 61มาทำการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางการบรรจุกำลังฯให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.13 ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13 นำโดย พ.อ.สฤษดิ์ โตจรูญ ผอ.กคร.นรด.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย