6 ธ.ค.60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารพลอาสาสมัคร ณ พัน.จจ. จว.ล.บ. จำนวนยอด 152 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย