21 พ.ย.60 มทบ.13 ผบ.มทบ.13 มอบให้ พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ุ รอง ผบ.มทบ.13 ให้การต้อนรับ พล.ท.เธียรศักดิ์  รื่นเริง หน.คณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง และกิจการสัสดี พร้อมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินงานกิจการกำลังสำรอง และกิจการสัสดีของ มทบ.13 ณ ห้อง 80 พรรษา เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญ