1 พ.ย.60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13(1) ตรวจเยี่ยมการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ผลัดที่ 2/60 โดย พ.อ.เสกสรรค์  สังข์สัพพันธ์ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับ