เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 0900 พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.มทบ.13 และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวาระครบรอบคล้ายวันเกิด ปีที่ 115 ณ อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม บริเวณหน้าโรงภาพยนต์ทหารบก วงเวียนศรีสุริโยทัย ซึ่ง มทบ.13 เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส่วนราชการต่าง ทั้งทหาร, ตำรวจ ,พ่อค้า และประชาชน ดำเนินการจัดงาน โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูิมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ร่วมพิธีดังกล่าว

 

.

..............................................................................................................................................................

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เดิมชื่อ แปลก ขิตตะสังคะ เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ 14 ก.ค. 2440 ณ ตำบลบ้านแจ้ง ปากคลองบางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี บิดาชื่อ นายขีด ขิตตะสังคะ มารดาชื่อ นางสำอาง ขิตตะสังคะ

การศึกษา

 • โรงเรียนวัดเขมาภิระตาราม นนทบุรี
 • โรงเรียนนายร้อยชั้นประถม
 • ศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ชีวิตรับราชการ
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิบูลสงคราม และยศทางทหารเป็น จอมพล, จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
ท่านเป็นรัฐบุรุษที่มีปรีชาสามารถ ได้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ อทิ
 • ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 • ผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • นายกรัฯมนตรีหลายสมัย
ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส และได้นำความรู้สมัยใหม่มาปรับปรุงวิชาทหารปืนใหญ่ให้ทันสมัย จึงนับได้ว่าเป็นอาจารย์คนแรกของประเทศ
24 มิ.ย. 2475 เป็นหนึ่งในคณะราษฎร์ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
7 ม.ค. 2484 เป็นผู้นำในการเรียกร้องดินแดนคืน จากประเทศฝรั่งเศส กรณีพิพาทไทย - อินโดจีน - ฝรังเศส จนประสบชัยชนะ
ท่านได้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สำหรับหน่วยทหารและหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
 • พัฒนาจังหวัดทหารบกลพบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางทหารและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
 • พัฒนาปรับปรุงสถาบันการศึกษาในหน่วยทหาร เช่น ร.ร.ค่ายนารายณ์ศึกษา, ร.ร.จังหวัดทหารบกลพบุรี, ร.ร.ชุบศร และ ร.ร.สองเหล่าสร้าง
 • สร้างโรงแรมทหารบก
 • หร้างประตูเมืองลพบุรี
 • สร้างโรงภาพยนต์ทหารบก
 • ตั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี
 • สร้างตึกเอราวัณ
 • จัดตั้งกองร้อยทหารสารวัตร
 • จัดตั้ง ร.ร.สตรีลพบุรี (สตรีลวะศรี) ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นั่นเอง
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการ ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2507 ด้วยโรคหัวใจวาย ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมอายุได้ 66 ปี