1 พ.ย.60 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ดำเนินการคัดเลือกทหารกองประจำการ ผลัดที่2/60 ส่งช่วย มทบ.11 และ ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย