22 ก.ค. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/60 ณ ป.71 พัน.711 จว.ล.บ. จำนวน 57 นาย (น.2, ส.55) ผลการปฎิบัติกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบ 100 เปอร์เซ็น