15 ก.ค. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/60 ณ ร้อย.มทบ.13 ยอด จำนวน 42 นาย (น.4, ส.38)  และ ศฝ.นศท.มทบ.13 จำนวน 31 นาย (น.8, ส.23) ผลการปฎิบัติกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบ 100 เปอร์เซ็น

ร้อย.มทบ.13

  

  

 

ศฝ.นศท.มทบ.13