1 ก.ค. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/60 ณ พล.รพศ.1, นสศ. และ รพศ.2 จว.ล.บ.

พล.รพศ.1

  

 

 

นสศ. และ รพศ.2