24 มิ.ย. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/60 ณ ส.พัน.35, ป.71 พัน.712 และ พล.ป.  จว.ล.บ.

ส.พัน.35

   

 

 

ป.71 พัน.712

 

 

 

พล.ป.