17 มิ.ย. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/60 ณ ป.72 พัน.721, ป.72 พัน.722, ป.72 พัน.723 จว.ล.บ.

ป.72 พัน.721

  

 

 

ป.72 พัน.722

  

 

 

ป.72 พัน.723