5 มิ.ย. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดย พ.อ.เสกสรรค์  สังข์สัพพันธ์ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ให้การต้อนรับ พ.อ.สฤษดิ์  โตจรูญ หน.ชุดตรวจการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง และคณะ ที่เดินทางมาตรวจหน่วยที่มีการเรียกพลในพื้นที่ มทบ.13 และพื่้นที่ มทบ.18  ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13