เมื่อวัน พุธ ที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 1700 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่มาลี โรจน์พัฒนกุล มารดา พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ณ วัดดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.มทบ.13 เป็นประธานในพิธีฯ

ในการณ์นี้ คณะเจ้าภาพ ซึ่งประกอบด้วย คู่สมรส, บุตร - ธิดา, ทายาท ขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชา มทบ.13, สัสดีจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา และสัสดีอำเภอและข้าราชการสายงานสัสดีทุกอำเภอ รวมถึงกำลังพล มทบ.13 ทุกท่าน