1 พ.ค.60 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ดำเนินการคัดเลือกทหารกองประจำการ ส่งช่วย มทบ.11 และ ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่งช่วย มทบ.11

  

  

  

 

รับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1

ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท