3 เม.ย. 60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13  หน.คณะสังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ เดินทางสังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ณ อ.แสวงหา จว.อ.ท., อ.พรหมบุรี จว.ส.ห. และ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.