1 เม.ย. 60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง มทบ.13  หน.คณะสังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ เดินทางสังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ณ อ.หนองม่วง และ อ.โคกเจริญ จว.ล.บ.