14 มี.ค. 60 พล.ต.สุริศร์  สุขชุ่ม รอง.ผบ.นรด. เป็นห้วหน้าคณะชุดตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาาน บัญชี 2/59 ในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ของ ป.71 พัน.713 ในการนี้ มี พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง.ผบ.มทบ.13 และ พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ร่วมให้การต้อนรับ