วันที่ 1 มี.ค. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  นำกำลังพลฝ่ายสรรพกำลังฯ  จัดทำบุญฝ่ายฯ โดยนิมนต์ พระครูวิมลญาณอุดม (ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล ในการนี้ พระครูวิมลญาณอุดม ได้จารวัตถุมงคลด้วยมือและมอบให้ผู้เข้ารวมพิธีทุกคน  ณ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13