16 มิ.ย. 55 ฝ่ายสรรพกำลังได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/55 กำหนดเวลา 1 วัน โดยหน่วยรับการบรรจุคือ ป.72, ป.พัน.722 และ ป.พัน.723 รวมกำลังพลสำรองทั้งสิ้น 138 นาย โดยมีรายละเอียดกำลังพลสำรองดังนี้

  1. ป.72 กำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 5 นาย  กำลังพลสำรอง นายทหารประทวน 19 นาย รวม 24 นาย
  2. ป.พัน.722 กำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย  กำลังพลสำรอง นายทหารประทวน 55 นาย รวม 57 นาย
  3. ป.พัน.723 กำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย  กำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย รวม 57 นาย
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองทุกนายมารายงานตัวและร่วมกิจกรรมครบตามที่กองทัพกำหนด
ภาพบรรยากาศการดำเนินงาน