20 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูม หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ให้การต้อนรับ พ.อ.สฤษดิ์  โตจรูญ หน.ชุดตรวจการควบคุมกำลังพลสำรอง และคณะ ที่เดินทางมาตรวจในพื้นที่ มทบ.13 (จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น.)  ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13