วันที่ 6-10 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 60 ณ สง.สด.จว.ล.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย