6 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.  รร.พระนารายณ์ จว.ล.บ. จำนวน 74 นาย ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย