12 ต.ค. 59 พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 นำกำลังพล มทบ.13 กลุ่มอายุไม่เกิน 36 ปี ออกกำลังกาย ตามได้รับคำสั่ง ผบ.มทบ.13 รับผิดชอบการกำกับดูแลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล กลุ่มอายุไม่เกิน 36 ปี เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย