3 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท. ศูนย์ฝึก รร.โคกสำโรงพิทยาคม จว.ล.บ. จำนวน 115 นาย ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย