14 ก.ย. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.วท.ชัยนาท จว.ช.น. จำนวน 193 นาย ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย