1 ส.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จว.อ.บ. จำนวน 193 นาย ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย