25 ส.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอัตรา จ.(พ) และ ส.อ. เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอัตรา จ.ส.อ. ประจำปี 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย